0894300465, 0888290607, 0882412929

Гранит

Гранитът е една от най-разпространените магмени скали в природата. Той съставлява около 95% от обема на всички интрузивни скали в континенталния тип земна кора. Съдържа кварц, ортоклаз, биотит и други минерали. Гранитът е от твърдите скали поради високото си съдържание на кварц (твърдост 7 по скалата на Моос) и фелдшпат (6 по Моос), но има относително по-малка плътност (2.75 g/cm3) в сравнение с другите интрузивни скали.

  • Характеристики: има ниско водопоглъщане и висока устойчивост на студ. Той е много здрав камък, устойчив на стареене и атмосферни влияния
  • Цветове: гранитът се намира в различни и най-ранообразни текстури и цветови вариации.
  • Приложение: подходящ за вътрешно и външно обзавеждане, за направа и облицовки на стени, подове, стълби, колони и др.