0894300465, 0888290607, 0882412929

Галерия проекти

Кухнненси плот
Кухнненси плот
Кухнненси плот
Кухнненси плот
Кухнненси плот
Облицовка
Облицовка
Облицовка
Стъпала
Стъпала
Гробовно оформление в мрамор и гранит
Гробовно оформление в черен и бял мрамор
Екстравагантно решение от гранит и декоратини камъни
Мраморен паметник и декоративно оформление на плоча
Оформление в мрамор и декоративни камъни
Оформление от черен мрамор и стълбички
Паметник мрамор – ангел
Паметник мрамор – кокиче
Плоча и паметник в мрамор